youtube mostmuzeum facebook twitter

Klavichord

Exponát měsíce 8 / 2023

     Klavichord patří mezi klávesové nástroje, který se na evropském kontinentu objevil počátkem 14. století.  Charakteristickým se stal zvláště pro období renesance a baroka, částečně i klasicismu. Jeho přednosti například využíval ještě v dospělém věku Ludwig van Beethoven ( 1770-1827). Pro intimní, jemný a tichý zvuk, ale i finanční dostupnost, byl oblíbeným nástrojem především v privátním prostředí, vhodným jak k doprovázení zpěvu nebo příčné flétny, tak i jako užitečná pomůcka k praktickému vyučování nebo komponování hudby.  

     Obliba klavichordu se nevyhnula ani oblasti severozápadního Podkrušnohoří. Svědčí o tom třeba soupisy osobního majetku mnichů oseckého kláštera, v nichž jsou k roku 1675 zmiňovány klavichordy v držení řeholních bratří Frantze a Francisca (v tomto případě bez konkrétně doložené datace), anebo v roce 1722 zděděný klavichord bratrem Stephanem po duchovním otci Hyacinthovi.  Nepochybně se nacházel i v soukromém vlastnictví hraběcí rodiny Valdštejnů a jistě i bílinských Lobkoviců. Jeho přítomnost lze očekávat rovněž v domácnostech movitých měšťanů a samozřejmě v inventářích nezbytného vybavení městských škol.

     Několik klavichordů (přibližně v počtu tří až čtyř nástrojů) se na území severozápadních Čech také fyzicky dochovalo (Duchcov, Most/Horní Litvínov, Osek). Jedním z nich se dnes mohou pochlubit i sbírkové fondy Oblastního muzea a galerie v Mostě. Jde o nástroj, který podle dodatečně připsaného, laicky provedeného nápisu na vnitřku vrchní desky (víka), původně patřil Ferdinandu Dornovi z Horního Litvínova.  Až na několik ne zrovna zdařilých oprav se jedná o poměrně dobře zachovaný exemplář s několika velmi zajímavými původními detaily, které mimo jiné svědčí o intenzívním, dlouhodobém používání (například opotřebení jednotlivých kláves klaviatury).  Jeho stáří je tímto možné předběžně stanovit do první poloviny 18. století. Nepochybně by proto bylo přínosné, aby se tomuto klavichordu věnovala  bližší pozornost, nejlépe ve formě podrobné, odborně provedené expertízy! Na její realizaci a následnou výstupní zprávu si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Text: Milan Černý

Foto: Pavel Krásenský

    

         

      


Další exponáty