youtube mostmuzeum facebook twitter

Franz Thuma (1863-1923)

Exponát měsíce 8 / 2018

V srpnu 2018 nepředstavíme jako Exponát měsíce žádný sbírkový předmět, ale osobnost Franze Thumy.

Franz Thuma (1863-1923) byl na počátku dvacátého století jediným obchodníkem s minerály na Mostecku. Do roku 1906 pracoval jako horní úředník v severočeském uhelném revíru. Poté se již plně věnoval své zálibě, geologii okolí Mostu. Zajímal se zejména o paleontologii období křídy a k tomuto tématu se vztahuje i několik odborných článků, jejichž je autorem. Velká sbírka minerálů, hornin a zkamenělin byla základem obchodu, který provozoval až do období 1. světové války. V závěru života se stal úředníkem mosteckého cukrovaru. Byl také členem Muzejního spolku v Mostě a muzejním sbírkám věnoval řadu ukázek minerálů, hornin a zkamenělin. Pouze malá část z jeho darů se dochovala ve sbírkách do dnešní doby.

Ve sbírkách Oblastního muzea v Mostě se dochovalo několik sbírkových předmětů, u kterých se dochovaly původní etikety obchodu Franz Thuma. Jsou to ukázky z Čech - například vltavín se stručnou lokalizací „jižní Čechy“ , cinvaldit se scheelitem z Cínovce, wolframit z Cínovce. Z evropských nalezišť se dochovaly ukázky wulfenitu z Bleibergu v Korutanech, Rakousko, boulangerit-odrůda plumosit z naleziště Baia Sprie v Sedmihradsku, dnešní Rumunsko a chlorit ze saského Ansprungu v Německu. V paleontologických sbírkách je několik kolekcí různých schránek mořských živočichů z období křídy. U nich je velká pravděpodobnost, že je do muzea daroval, nebo prodal právě Franz Thuma. Bohužel k potvrzení této domněnky se nedochoval žádný doklad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další exponáty