youtube mostmuzeum facebook twitter

Zrestaurovaný herbář

Exponát měsíce 10 / 2017

Theodorus, Jacobus, 1520 – 1590 New vollkommenlich Kräuter-Buch. Basel: Johann König, 1664.

Zrestaurovaný herbář jednoho z nejvýznamnějších botaniků 16. století, zakladatele německého lázeňství. Na knize pracoval celý život a poprvé ji představil roku 1588. Exemplář vydaný roku 1664 byl roku 1995 zrestaurován v restaurátorském ateliéru Jany Náprstkové v Národním muzeu v Praze.

„Není na světě bylina, aby pro něco nebyla“, tak praví staré české přísloví. Zájem o účinky léčivých rostlin provází lidstvo od nepaměti.  Již z období před 4 000 lety pocházejí první doklady o jejich používání při léčení nemocí v oblastech Asie a severní Afriky. Potřeba zaznamenávat účinky a využití jednotlivých rostlin k léčitelským účelům vedly v průběhu staletí přes ústní předávání a rukopisné záznamy k sepisování takzvaných herbářů či receptářů, které se mohly zvláště po vynálezu knihtisku dostat k většímu okruhu zájemců. Velké oblibě se těšily zvláště v průběhu 16. století. Nejznámějším je z té doby u nás Matthioliho herbář, který vyšel v prvním českém překladu Tadeáše Hájka v Praze roku 1562. 

Existovala ale celá řada dalších významných děl tohoto zaměření, jakou byl i herbář jednoho z nejvýznamnějších botaniků 16. století, lékaře a zakladatele německého lázeňství Jacoba Theodora  Tabernaemontana (1522 nebo 1525-1590). Na knize pracoval celý život a poprvé ji představil roku 1588. 

Poškozené vydání z roku 1664 nacházející se ve sbírkovém fondu knihovny muzea v Mostě bylo roku 1995 zrestaurováno restaurátorkou Národního muzea v Praze, paní Janou Náprstkovou.

 


Další exponáty