mostmuzeum facebook twitter google+

Zrestaurovaný herbář

Exponát měsíce 10 / 2017

Zrestaurovaný herbář jednoho z nejvýznamnějších botaniků 16. století, zakladatele německého lázeňství.
Na knize pracoval celý život a poprvé ji představil roku 1588.  Theodorus, Jacobus, 1520 – 1590
New vollkommenlich Kräuter-Buch. Basel: Johann König, 1664

Exemplář vydaný roku 1664 byl roku 1995 zrestaurován v restaurátorském ateliéru Jany Náprstkové v Národním muzeu v Praze.

 


Další exponáty