youtube mostmuzeum facebook twitter

Nokia HSN-5K z roku 1994

Exponát měsíce 1 / 2018

Devadesátá léta s sebou přinášela zavádění moderních telekomunikačních systémů. Mezi ně patřily i právě vznikající veřejné mobilní telefonní sítě. Jedním z prvních veřejně dostupných mobilních telefonů byl telefon Nokia HSN-5K z roku 1994. Byl jedním z prvních "mobilů", které se používaly již i na Mostecku.


Další exponáty