youtube mostmuzeum facebook twitter

Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)

Exponát měsíce 7 / 2020

Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)

je nápadný, asi 2,5 centimetru velký vrubounovitý brouk (čeleď Scarabaeidae). Vyskytuje se v původních listnatých lesích, parcích nebo alejích. Žije především v dutinách starých stromů, které téměř nikdy neopouští.

Patří mezi kriticky ohrožené druhy chráněné zákonem. Hlavní příčinou jeho ohrožení je odstraňování starých stromů a s tím související likvidace alejí. Neméně závažná je sanace nebo vypalování dutin starých stromů. Problémy mohou také nastat v případě, že se páchník vyskytuje v zákonem chráněném stromě, protože managementová opatření na ochranu stromu jdou zcela proti opatřením na ochranu tohoto brouka. Pro záchranu stromu je potřeba zastavit rozklad dřeva, naopak brouk odumřelou dřevní hmotu potřebuje ke svému vývoji. V současné době se páchník vyskytuje lokálně po celém území České republiky.

Z Mostecka je znám především z podhůří Krušných hor a žije například v Jezeřském arboretu a také na svazích kolem zámku Jezeří. Prokázat výskyt tohoto brouka na lokalitě však není snadné a tak se dá předpokládat, že se bude vyskytovat na více místech. Brouci často obývají dutiny ve vyšších partiích stojících stromů a vzhledem k tomu, že dutiny téměř neopouštějí, unikají snadno pozornosti.

 

 


Další exponáty