mostmuzeum facebook twitter google+

Pro školy

Muzejní pedagogika

je určená pro školy, seniory a širokou veřejnost.

Přístupnou formou jsou návštěvníci seznamováni s činností muzea, s muzejními sbírkami a sbírkovými předměty. 

 

Veškeré informace a objednávky:

Mgr. Blanka Brandová; email: brandova@muzeum-most.cz; tel : 731 112 541

 

V současné době nabízíme: 

1. Lektorované programy ke stálým expozicím.

Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ jsou doplněny pracovními listy a ručními dílničkami. Programy na míru  - dle věku dětí a požadavků pedagoga.

Kapacita max 30 dětí.

Cena max 30,- Kč

Můžete si také objednat zdarma komentované prohlídky pro různé skupiny zájemců.

 

2. Lektorované programy  pro návštěvníky se speciálními potřebami.

Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ jsou doplněny pracovními listy či ručními dílničkami. Programy na míru - dle věku dětí a požadavků pedagoga.

Kapacita max 30 dětí.

Cena max 15,- Kč

 

2. Lektorované programy  k aktuálním výstavám a ostatní.

Momentálně není nabízen program k aktuální výstavě.