youtube mostmuzeum facebook twitter

Pro školy

Dobrý den,

srdečně Vás i Vaše žáky zveme do Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o.

Naše expozice a výstavy jsou určeny pro školy, seniory i širokou veřejnost:

 

Nabídka vzdělávacích programů na 1. pololetí školního roku 2022/2023

 

 Veškeré dotazy, informace a objednávky na adrese:  edukace@omgm.cz, telefon: 604 723 457

Návštěvy po domluvě s muzejním pedagogem.

Hlavní budova: +420 476 442 111; Čsl. armády 1360/35; 434 01 Most