youtube mostmuzeum facebook twitter

Clarina (trompeta)

Exponát měsíce 1 / 2019

Clarina (trompeta)

Hans Geyer, Vídeň 1675

Oblíbený žesťový nástroj, běžně se vyskytující v hudebně provozovací praxi po celé období 17. a 18. století. Byl často využívaný jak v sakrálních, tak i světských umělecky činných kruzích. V oblasti severozápadního Podkrušnohoří clariny tehdy tvořily takřka nepostradatelnou součást kostelních instrumentářů. Jejich počet na některých zdejších vrcholně barokních chrámových  kůrech  dokonce dosahoval počtu i okolo deseti kusů. Původ vystaveného nástroje velmi pravděpodobně souvisí s hudebním děním minoritského konventu, jehož budovy stávaly v centru areálu dnes již neexistujícího starého města Mostu. Ačkoli takto prezentovaná podoba bohužel nenabývá původní úplnosti a tím i vzhledu, jde v rámci severočeského regionu o jedinečný, navíc poněkud náročněji výtvarně pojatý exemplář. V současné době může „mostecké“ clarině víceméně konkurovat pouze o něco mladší nástroj téhož druhu, uchovávaný v prostorách depozitáře Oblastního muzea v Litoměřicích. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarinista v pozici při hraní.

Clariny bývaly velmi často zdobeny takzvanými šňůrami a střapci. Tato téměř nepostradatelná a charakteristická  okrasa nacházela uplatnění také na nástrojích clarinistů v  severozápadních Čechách. Zdobnými střapci a pravděpodobně i šňůrami, v roce dovezenými  z Litoměřic, si své instrumenty vyzdobili  například  hudebníci  z Duchcova. Podobně tomu bylo i ve Flájích během let 1734 a 1735,  v Horním Jiřetíně roku 1705, neboTeplicích, odkud existuje zpráva datovaná  již rokem 1685. Střapce  a šňůry  byly vytvářeny v rozličných  barvách.  Třeba ve zmíněných Teplicích to byla červená a bílá, v Mariánských Radčicích na konci třicátých a počátku čtyřicátých let 18. století zelená a bílá.  Clarinistův nástroj na obrázku však tyto  popisované zdobné prvky bohužel postrádá. 

 

 


Další exponáty