youtube mostmuzeum facebook twitter

Meč

Exponát měsíce 8 / 2021

Meč z druhé poloviny 14. až začátku 15. století.
Dlouhý dvojsečný meč se středovým hrotem (Langschwert) se poprvé objevuje ve střední a západní Evropě v průběhu 14. století. Ve střední Evropě je dominantním typem meče až do první poloviny 16. století. Na rozdíl od starších a kratších jezdeckých mečů se k jeho ovládání mohly využívat obě ruce a zbraň byla vhodná i k boji pěšmo. Společně s rozvojem tohoto typu meče se objevují i první ucelené systémy šermu s dlouhým mečem tzv. Kunst des Fechtens.
 
Meč je konzervován a mírně tanátován. Povrchová důlková koroze, jádro je však nepoškozeno. Meč pochází ze staré sbírky muzea (Stadtmuseum Brüx) a místo nálezu je prozatím neznámé. Typologicky se jedná o variantu Oakeshott XVII (OAKESHOTT, E. The Sword in the Age of Chivalry, London 1994) datovanou do druhé pol. 14. až do začátku 15. století. Chybí záštita a hrot meče je ulomen. Hlavice oválného tvaru je jednoduše hraněná. Čepel bez středového výbrusu je v řezu hexagonální. Na čepeli zbytky tauzace barevným kovem.
text: Mgr. Jiří Šlajsna
 

Další exponáty