youtube mostmuzeum facebook twitter

KOŽENÁ PŘILBA MOSTECKÉ OBECNÍ POLICIE

Exponát měsíce 11 / 2020

Ne vždy jsou muzejní sbírky zásluhou času v perfektním stavu, proto se jim také dostává zasloužené péče od našich či externích konzervátorů a restaurátorů. Jedním ze zajímavých sbírkových předmětů, který se právě chystá do takovéto péče restaurátora, jsme si vybrali jako exponát měsíce listopadu. Jedná se koženou přilbu pro strážníka mostecké obecní policie.

Přilba obecní mostecké policie je vyrobena z tvrzené a černě lakované kůže a opatřena alpakovým kováním (slitina mědi, niklu a zinku). Zvon přilby je složen ze dvou částí a opatřen předním a zadním koženým štítkem. Přilba má podbradník se šupinami ve tvaru vavřínových listů (zachován je pouze jeden) a k přilbě je připevněn puklicí s reliéfní lví hlavou. Na čelní straně přilby je připevněn štítek v podobě propletených písmen SB (Stadt Brüx – město Most) umístěných v dubovém věnci. Na vrcholu zvonu je upevněn kapkovitý hrot.

Tyto přilby byly do výstroje mostecké obecní policie zavedeny na konci 19. století, snad v 90. letech. Jejich vzorem byly přilby strážníků vídeňské městské policie, zavedené po roce 1880. Ty následně napodobila všechna velká města předlitavské části habsburské monarchie (Praha, Brno atd.). Ve výstroji městské policie zůstaly zachovány pravděpodobně až do roku 1918. Kromě těchto přileb sloužila jako pokrývka hlavy i černá čapka tzv. kepi vojenského typu a černý klobouk opatřený kohoutím chocholem (proto byl pro obecní strážníky v českém prostředí používán v městském argotu název „chocholatí“).

Historie mostecké městské policie je spojena s rokem 1849, kdy dochází k jejímu právnímu vymezení vydáním císařského patentu č.170/1849 „Prozatímní zákon obecní“. Ten upravoval jako první právní úpravu obecního zřízení včetně práva policejního pro obce. Obecní policie tak byla podřízena městským radám a magistrátům. Úkolem obecní policie bylo zajištění pořádku v ulicích města, dohled nad pořádáním trhů, fungováním hostinců, dodržování noční hodiny i dohled nad prostitucí. Součástí obecní policie byla i funkce ponocného, který vykonával dozor v městských ulicích v nočních hodinách. Jeho hlavním úkolem bylo nejen udržovat pořádek, ale působil také jako preventivní hlídka pro případ nočních požárů. Mostecká obecní policie vykonávala svoji činnost uvnitř města. Na předměstích a venkovském okolí Mostu bylo policejním dohledem s pravomocemi pověřeno státní četnictvo. Městskou policii doplňovala v Mostě po roce 1870 i policie státní. Ta byla na rozdíl od mostecké obecní policie i policií politickou.

(text: Jiří Šlajsna, foto: Pavel Krásenský) Zobrazit míň


Další exponáty