youtube mostmuzeum facebook twitter

Tři 5 haléřové mince

Exponát měsíce 9 / 2016

TŘI 5 HALÉŘOVÉ MINCE                                                                         
 
PAMÁTKA NA PŘESUN KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ
 
Jedná se o konvolut tří 5 haléřových mincí z let 1973-1974, vyražených ve Stání mincovně Kremnice. Tyto mince, dar pana Jaromíra Lavičky, byly úmyslně deformovány položením na kolejnice pod vozíky přesunovaného děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Chrám Panny Marie byl přemístěn podle vládního usnesení č. 612 z 18. listopadu roku 1964 „O zachování Děkanského kostela v Mostě“.  Po posouzení mnoha řešení jeho přesunu byla vybrána varianta o přesunu chrámu v celku, a to za použití speciálních vozíků a kolejnic.
Přesun samotný započal dne 30. září 1975. Celý chrám se přemístil o 841,1 metrů, a to průměrnou rychlostí 2,8 centimetru za minutu. Celý přesun trval 500 hodin a 1 minutu a na nové místo usedl 27. října 1975.
Přesun kostela byl událostí, kterou pečlivě sledovala i široká veřejnost. V rámci zájmu o přesun vznikla soukromou iniciativou i řada těchto „pamětních“ mincí různých nominálů.


Další exponáty