youtube mostmuzeum facebook twitter

SILICITOVÁ DÝKA z Nového Města

Exponát měsíce 1 / 2021

V roce 1932 se do sbírky Českého muzea v Mostě dostala silicitová (pazourková) dýka, nalezená při úpravách cvičiště u Bendlovy chaty v Krušných horách. Dýka (délka 20,4 cm) vyrobená z bělošedého silicitu je severského původu a datovaná do starší doby bronzové, tedy u nás období únětické kultury. Silicitové dýky se na našem území objevují v průběhu eneolitu (pozdní doba kamenná) a mizí v průběhu starší doby bronzové. V Evropě existovaly dva okruhy výroby těchto dýk – severský, ke kterému patří i ta naše, a jižní, dýku tohoto původu měl u sebe např. známý muž z ledovce - Ötzi. V Čechách bylo doposud nalezeno něco přes 50 silicitových dýk, většinou jde o ojedinělé nálezy. Jen několik pochází z hrobů či sídlišť. Naše dýka je unikátní nálezovými okolnostmi, a to nadmořskou výškou nálezu (830 m n. m.). Z Krušných hor pochází ještě zlomek dýky z Křimova (725 m n. m.) Tyto nálezy spolu s dalšími artefakty, které se nám podařilo v poslední době dokumentovat, mohou dokládat využívání cest přes Krušné hory již v pravěku. Vedle dýky z Nového Města se ve sbírce našeho muzea nachází ještě tři další, a to z Ervěnic, Souše a Kopist.

Text: Mgr. Petr Vágner Foto: Pavel Krásenský 


Další exponáty