youtube mostmuzeum facebook twitter

Virtuální prohlídky

V současné době jsou všechny výstavy v muzeu digitalizovány do 3D virtuálních prohlídek, Oblastní muzeum a galerie v Mostě je připravuje ve spolupráci s profesionálním nahrávacím studiem Ponte Records. To umožní všechny expozice užít si výstavu i z pohodlí domova.

Česká televize o tom natočila reportáž:

Muzeum v Mostě začalo převádět své výstavy do virtuální podoby. Lidé si je tak mohou užít i z domova

Výstavy, které nikdo nemůže vidět, se staly realitou muzeií a galerií na území České republiky. Oblastní muzeum v Mostě se rozhodlo za své zavřené dveře vpustit návštěvníky alespoň on-line. Všechny své expozice převádí do detailních virtuálních modelů, které umožní lidem užít si výstavu i z pohodlí domova. 

Shlédnout reportáž...


Sofie Švejdová / Na tvrdší dřevo volte sekerky s delším topůrkem

Výstava obrazů moderní malířky Sofie Švejdové představuje současnou malířskou tvorbu doprovozenou výběrem ze starších prací. Malířský projev autorky, kterému dominuje vzruch a jitřivé emoce, se pohybuje na pomezí abstrakce a reality a náleží k nejautentičtějším a nejosobnějším projevům na současné české výtvarné scéně. 

Od 15. 3. do 12. 5. 2024.

 

více »

Cesty do pravěku. Zdeněk Burian a volné sdružení výtvarníků PAS

Zdeněk Burian, byl na výstavě prezentován jako inspirační zdroj členů volného sdružené výtvarníků PAS (Paleoart  - umění a věda), a představil na výstavě jak výběr svých prehistorických obrazů, tak i ilustrací. Spojení Zdeňka Buriana s výtvarníky, kteří na něj v mnohém navazují, ale využívají i nové vědecké poznatky, které ve své době Zdeněk Burian ještě neměl, není příliš časté. Šlo tak v tomto případě o výjimečnou výstavu. Výstava probíhala od 20. 10. 2023 do 28. 1. 2024.

více »

Denisa Krausová - Království

Výstava malířky Denisy Krausové ukázala autorčin malířský projev s výraznými koloristickými schopnostmi. Najdeme tu náměty z dějin evropského výtvarného umění přetavené autorčinou senzitivitou do nových nečekaných souvislostí, odkazy ke krajinomalbě, malbě květin i zátiší. Výstava proběhla od 26. 5. do 24. 9. 2023.

více »

Jaroslav Klápště - Epilog Starého Mostu 1. část

Výstava byla uspořádaná při příležitosti 100. výročí narození autora (14.4. do 31.8.2023). Dílo Jaroslava Klápště (1923-1999) má kořeny v meziválečné moderně, s níž přišel do styku zejména prostřednictvím svých učitelů z Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Františka Tichého a Emila Filly. 

Z jeho mostecké tvorby vznikla série působivých olejomaleb, kvašů a kreseb, které jsou zcela mimořádné nejen v regionálním kontextu. Likvidaci Starého Mostu v plné syrovosti zachytil jako jediný. Souborně byla autorova mostecká díla vystavena před mnoha lety na zámku v Duchcově, v roce 1978. 

více »

Jaroslav Klápště: Epilog Starého Mostu 2.část

Výstava byla uspořádaná při příležitosti 100. výročí narození autora (14.4. do 31.8.2023). Dílo Jaroslava Klápště (1923-1999) má kořeny v meziválečné moderně, s níž přišel do styku zejména prostřednictvím svých učitelů z Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Františka Tichého a Emila Filly. Z jeho mostecké tvorby vznikla série působivých olejomaleb, kvašů a kreseb, které jsou zcela mimořádné nejen v regionálním kontextu. Likvidaci Starého Mostu v plné syrovosti zachytil jako jediný. 

Při příležitosti 100. výročí jeho narození, jsme se k nim vráltili i zde v Mostě, ale v počtu mnoha desítek exponátů. Bez nadsázky se zde představila historicky největší výstava autorovy mostecké tvorby.

více »

Panorama starého Mostecka

Výstava po více jak sto letech zpřístupnila veřejnosti výběr ze sbírky negativů, pozitivů a starých fotografií dokumentujících vývoj regionu a pohled na svět kolem roku 1900. Představila to nejzajímavější z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900.  

Výstavu s názvem Panoráma starého Mostecka uspořádalo Oblastní muzeum a galerie v Mostě jako výstup svého projektu Panoráma starého Mostecka (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378) podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancovaného Evropskou unií. 

více »

Pavel Matuška / Usmívání

Výstavu humoristy Pavla Matušky shlédlo bez mála 2000 návštěvníků (od 3. 2. do 14. 5. 2023).

Autor uspořál již více než 100 samostatných výstav kresleného humoru, vydal několik knížek a za svoji tvorbu je držitelem řady prestižních ocenění z celého světa. V současné době se kromě reklamní grafiky stále více věnuje volné tvorbě – malbě a řezbě, ale ani ve svých obrazech a dřevěných plastikách neopouští svou filozofickou základnu – humor.

více »

Reynkovi....Kresby, grafiky, fotografie, básně

Výstava Reynkovi…./Kresby, grafiky, básně, fotografie představila pohled do uměleckého prostředí rodiny Reynkových a na zámeček v Petrkově na Vysočině, kde se Bohuslav Reynek narodil, a společně se svou rodinou téměř celý život žil. Výstavu také doplnily fotografie přímo z Petrkova, které díky jejich tvůrcům Danielu Reynkovi, Jiřímu Škochovi, Dagmar Hochové a Františku Nárovcovi zachycují neopakovatelnou atmosféru tohoto svébytného uměleckého místa. Připomenuto bylo i básnické dílo manželky Bohuslava Reynka Suzanne Renaudové, překlady literatury od Jiřího Reynka a vystaveno bylo i několik fotografií Michaela Reynka. 

více »

Sylva Prchlíková - Tichá zima v Mostě

Výstava obrazů, keramiky a porcelánu itvínovské malířky Sylvy Prchlíkové, která přímo pro tuto výstavu vytvořila tři nové obrazy Mostu. 

více »

Vestonia - renesanční Sapfó a její doba

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwarda Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k našemu městu i k jeho významnému rodákovi a jejímu mecenáši - Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus.

 

více »

Tomáš Švéda / Oči krajiny

Výstava obrazů Tomáše Švédy Oči krajiny. Inspirace Švédovy tvorby přírodou, představující se člověku jako krajina, je zřetelná. Jeho obrazy jsou energetickými poli, časovými úseky cesty, na níž se umělec malbou dotýká nikdy neukončené proměnné promluvy moci přírody.

více »

Ich bin ein vydra aneb jak vydra přes hranice přišla

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě od 10. února do 30. června 2022 probíhala rozsáhlá výstava o životě chráněné vydry říční v severozápadních Čechách, jejích nárocích, ohrožení a rozšíření v Krušných horách a Podkrušnohoří, včetně přilehlé části Saska. Více než 50 preparátů několika desítek druhů vodních a mokřadních živočichů zhlédlo celkem 1495 návštěvníků. K vidění bylo zejména velké dioráma představující „vydří ráj“ pod vodou, kostra vydry s úlovkem i u stropu zavěšení letící vodní ptáci. Desítky rozměrných nástěnných obrazových panelů pak přinesly pohledy do života vydry i jejího životního prostředí. 

více »

Tibor Červeňák DOTEKY

Virtuální prohlídka výstavy Tibora Červeňáka DOTEKY představuje průřez jeho dosavadní tvorbou. Hlavním tématem jeho obrazů jsou koně, ženy a město Praha.

více »

Virtuální prohlídka výstavy Dřevěné drahokamy z Krušných hor

Srdečně vás zveme na virtuální prohlídku výstavy, která vás seznámí s hračkářským průmyslem v Krušných horách. 

více »

Virtuální prohlídka výstavy IDENTIKIT

Ivana Štenclová - IDENTIKIT. Název výstavy koresponduje s metodou, která se v kriminalistické profesi užívá k vytváření portrétů podle vzpomínek svědků sestavovaných „kousek po kousku“. Stejně tak i autorka při své práci rovněž skládá obrazy ze vzpomínek na konkrétní osoby a kousek po kousku dává jejich tvářím tvar a podobu.

 

více »

Návrat do starého Mostu

To nejlepší z depozitáře výtvarného umění, 11. 6. - 22. 8. 2021

více »

Virtuální prohlídka výstavy 150 let železnice

Výstava představuje dobové železniční předměty, předpisy pro osobní i nákladní dopravu nebo ukázky drážních kanceláří včetně vybavení. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou a modelová kolejiště a historické plechové hračky a modely sběratele Radka Vejříka.

více »

Příběh starého Mostu

Virtuální 3D prohlídka výstavy Příběh starého Mostu, která zahrnuje kolem 150 sbírkových předmětů, prezentuje příběh starého Mostu a jeho okolí. Je věnována historičce Heide Mannlové Rakové. Výstava je součástí česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří.

více »

Baronka Ulrika von Levetzow. Anděl ve třpytu par.

Virtuální 3D prohlídka stálé expozice vám přiblíží mimořádnou osobnost Baronky Ulriky von Levetzow, která světově proslula jako poslední láska a múza Johanna Wolfganga Goetha. Od listopadu 2019 nová expozice zahrnuje unikátní granátovou soupravu šperků, která je jedním z nejvzácnějších šperkařských děl v České republice.

více »

Příběh jedné ložnice

Zveme vás na virtuální prohlídku výstavy PŘÍBĚH JEDNÉ LOŽNICE, která je věnovaná konci války. Příběh vypráví obyčejná ložnice z třicátých let o nelehké době svých majitelů, německé a české rodiny. (s audio poslechem - 10 min.)

více »

Jaroslav Valečka - Pictura Obscura

3D virtuální prohlídka představuje tvorbu malíře Jaroslava Valečky, jehož dílo je spojeno s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil dětství a dospívání. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí.

více »

Quido Kocián: Dílo posedlé krásou

3D virtuální prohlídka z podzemních výstavních prostor děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie přiblíží výstavu sochaře Quido Kociána (1874 – 1928), který patřil k předním představitelům českého umění přelomu 19. a 20. století a byl žákem Josefa Václava Myslbeka.  Výstava představuje unikátní soubor bronzových plastik a reliéfů zapůjčeného ze soukromé sbírky.

více »

Sádrovec - neobyčejně obyčejný nerost

I sádrovec může být zajímavý a pestrý. V první části 3 D prohlídky představujeme nejkvalitnější nálezy učiněné v letech 1980 až 2020 v mostecké pánvi v severních Čechách. Ve druhé části výstavy geologa Pavla Dvořáka jsou ukázky sádrovců ze šesti kontinentů. Poprvé jsou vystaveny broušené sádrovce z nejznámější české lokality Strkovice u Žatce.

více »

Výstava Josefa Honyse

-        3D prohlídka výstavy věnované tvorbě výtvarníka a experimentálního básníka Josefa Honyse (1919–1969), který žil v nedalekých Teplicích. Výstava byla instalována v nových galerijních prostorách v hlavní budově muzea v listopadu 2019.

více »

Výstava Bílý kanibal

Výstava pojednává o muži, který prožil dva neobyčejné životy. Enrest Hemingway ho označil za největšího odborníka na Afriku své doby. Poznejte jeho život i černý kontinent v době, kdy ho filmoval - na přelomu 50. a 60. let. Narodil se jako Ladislav v době, kdy bylo Rakousko-Uhersko ještě v plné síle. Stal se hercem, tanečníkem, režisérem, producentem. Ve světě se proslavil jako John L. Brom - africký cestovatel a dokumentarista. Točil filmy s Baarovou, Burianem i Marvanem, po emigraci před komunismem si zamiloval černý kontinent.

více »