youtube mostmuzeum facebook twitter

Štítek z granátnické medvědice

Exponát měsíce 6 / 2017

Štítek z granátnické medvědice
300 let od narození Marie Terezie

Jednoduchý lisovaný mosazný štítek z medvědice granátníků armády Marie Terezie. Štítek je zdoben říšským císařským orlem, po jehož stranách se nacházejí monogramy císaře Josefa II. a královny Marie Terezie. Pod orlem jsou vyobrazeny tzv. vojenské trofeje (děla, bubny atd.).


Granátníci patřili v 18. století k elitě pěchoty. Byli vybíráni z řad nejurostlejších a nejzkušenějších vojáků. Jejich pojmenování pochází z období konce 17. a počátku 18. století, kdy byli tito vojáci vyzbrojeni kromě palné a chladné zbraně také ručními granáty. V průběhu 18. století však o granáty ve své výzbroji přišli. Přesto jejich uniforma odkazovala na tuto zbraň. Místo třírohého klobouku, který by bránil rozmachu při hodu granátem, nosili vysoké kožešinové čepice, tzv. medvědice, a na svém řemení mosaznou válcovou schránku původně určenou na hořící lunt k zapalování doutnáku granátu.

Štítek ze sbírek Oblastního muzea v Mostě je dobře datovatelný díky vymezení období Josefovy spoluvlády s jeho matkou Marií Terezií.  Byl tedy vytvořen někdy mezi lety 1765 – 1780.


Další exponáty