youtube mostmuzeum facebook twitter

Model původní věže děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Exponát měsíce 5 / 2017

Model původní věže děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
V = 149 cm

Model věže sestává ze dvou odnímatelných částí, kdy spodní část tvoří vrchol hranolové věže od poloviny ciferníku po korunní římsu se znázorněným ochozem. Druhý díl tvoří vlastní báň věže s názorně odkrytou částí konstrukce krovu.  Zděná část věže je zvenčí opatřena papírovým polepem s kresebně naznačenou vyzdívkou a s naznačenou polovinou ciferníku. Ochoz je ze dvou stran ohraničen drátěným zábradlím. Ve spodní části věže je v úrovni korunní římsy provedena vodorovná trámová podpůrná konstrukce báně věže. Druhá část věže je podrobným modelem složité trámové konstrukce s částečným polepem znázorňujícím graficky kladení krytiny střechy – báně, v barevnosti do červena.
Model byl zhotoven pro expozici muzea ve starém Mostě ve 20. letech 20. století. Dokládá původní podobu věže děkanského kostela v Mostě před jeho stěhováním.
V roce 2006 byl model kompletně restaurován. Byly doplněny trámy, části střechy, okna a stříšky. Zcela nově bylo vytvořeno chybějící vrcholové zakončení věže s kulovitou schránkou a zakončení křížkem.


Další exponáty