youtube mostmuzeum facebook twitter

Franklinit

Exponát měsíce 2 / 2018

Franklinit

Geologické sbírky Oblastního muzea v Mostě obsahují především ukázky minerálů, hornin a zkamenělin z nejbližšího okolí města. Naprostá většina nálezů souvisí s těžbou surovin, zejména hnědého uhlí.

Zejména ze starších muzejních fondů pochází i ukázky minerálů, které se na Mostecku vůbec nevyskytují. K nejvýznamnějším vzorkům patří ukázka minerálu franklinitu.

Chemický vzorec (Zn Mn 2+Fe2+)(Fe3+Mn3+)2O4.  Franklinit,  krystaluje v kubické soustavě, je poměrně tvrdý-6-6,5 Mohsovy stupnice. Většinou bývá černý, neprůhledný, pouze tenké úlomky jsou průsvitné, má kovový, nebo polokovový lesk. Nerost tvoří 16,59% zinku, 18,58% manganu, 37,78% železa, příměsí může být hliník, titan, nebo vápník.

Franklinit není v celosvětovém měřítku příliš hojným minerálem. V České republice byl nalezen pouze v Hraničné u Žulové, okres Jeseník, a to jako mikroskopická součást hematito-magnetitových rud. Na dalších nemnohých nalezišťích ve světě je tento nerost v podobné mikroskopické formě, nebo jako amorfní masy. 

Jedinou oblastí na světě, kde se franklinit vyskytuje v obrovském množství, je stát New Jersey v USA. V okrese Sussex se nacházejí dvě obrovská naleziště, Franklin a Sterling Hill, kde bylo v době od konce 18. století do roku 1986 vytěženo dohromady cca 33 milionů zinkových a dalších rud. Pouze v této oblasti ja franklinit nacházen v krystalech.

Z hlediska mineralogického patří tato dvě naleziště mezi druhově nejbohatší na světě. Bylo zde dosud popsáno 361 druhů minerálů (Bernard-Hyršl, 2004), podle serveru mindat.org (2018) už se počet zvýšil na 376, z toho bylo 73 nerostů poprvé popsáno právě z těchto dvou nalezišť. Většina zde nově objevených minerálů se jinde na světě nevyskytuje.

Ukázka franklinitu ze sbírky Oblastního muzea v Mostě pochází ze starých muzejních fondů. Muzeu vzorek pravděpodobně daroval mostecký obchodník s minerály Franz Thuma. Exponát má rozměry 2,5x4x5 centimetrů. Na bělavém kalcitu klencové struktury se nachází shluk 7 černých, kovově lesklých krystalů, největší má délku 1 centimetr. Náš exponát má tedy daleko do rekordmana z naleziště Franklin, kterým je krystal o délce hrany 17 centimetrů a je uložen ve sbírkách Smithsonian Institute v New Yorku. 

Mineralogická sbírka Oblastního muzea v Mostě je jednou z nemnoha sbírek regionálních muzeí v České republice, která ukázku franklinitu vlastní.


Další exponáty