youtube mostmuzeum facebook twitter

Geologie severozápadních Čech

Geologická část přírodovědné expozice Oblastního muzea a galerie v Mostě představuje ukázky minerálů a zkamenělin z Mostecka a jeho širšího okolí. Základem mineralogické části je soubor minerálů nalezených při těžbě hnědého uhlí. Ty doplňují ukázky nerostů vulkanických komplexů severozápadních Čech a krystalinika východní části Krušných hor. Převažující část expozice tvoří paleontologické exponáty řazené podle jednotlivých geologických epoch dochovaných v pro-storu našeho regionu. Ve vitrínách můžete zhlédnout i několik mimořádných zkamenělin, které se dosud nenašly nikde jinde na celé planetě. Součástí nové geologické expozice jsou i dvě panaromata. Jedno představuje typické obyvatele moří v období křídy a druhé nejhojnější živočichy doby ledové. Vystavené minerály a zkameněliny doplňují fotografie a reprodukce rekonstrukcí prehistorických prostředí a modely pravěkých živočichů.

 

V expozici je vystaveno 170 ukázek minerálů a hornin, 372 zkamenělin, 11 modelů živočichů, 8 replik zkamenělin, 13 reprodukcí paleontologických rekonstrukcí a 3 tabule s 12 reprodukcemi fotografií minerálů. Z celkového počtu 574 vystavených předmětů je 95 % vystaveno vůbec poprvé.  Podoba nové expozice, s výjimkou stavebních a tiskařských prací, byla realizována pracovníky muzea.

Fotografie Pavla Krásenského a Petra Fukse: 1. Aragonit / Chraberce, 2. Achát / Pavlov (u Prunéřova), 3. Kalcit, dolomit / Korozluky, 4. Zkamenělá račí klepeta / Velké Žernoseky, 5. Mamutí stolička / Mostecko, 6. Třetihorní flóra / lom Vršany