youtube mostmuzeum facebook twitter

Ústecký kraj vydal pět nových publikací v rámci přeshraničních aktivit

   

Ústecký kraj vydal pět nových publikací v rámci přeshraničních aktivit

V dubnu 2021 vydal Ústecký kraj publikace z česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Jedná se o celkem pět svazků, které shrnují výsledky restaurování pěti výtvarných děl z majetku Ústeckého kraje prezentovaných na výstavě KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE - UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU v Oblastním muzeu v Chomutově. Publikace s podtitulem projektu byly vydány v tomto pořadí: Svatá Anna Samotřetí (svazek 1), Votivní deska mostecká Mistra I. W. (svazek 2), Trůnící Madona I. z mostecké sbírky (svazek 3), Retábl se sv. Barborou z chomutovské sbírky (svazek 4) a Madona z Krupky II. (svazek 5). Sbírkové předměty spravují Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Regionální muzeum v Teplicích. Každému z děl se publikace věnují z různých odborných pohledů, včetně pohledu těch, kteří se dílům přiblížili nejvíce, a to restaurátorů. Předměty restaurovali Asgard Kleinbauerová (SRN) a čeští restaurátoři Mario Král, Jakub Stretti, Jindřich Šlechta a Monika Wolfová. Výsledky materiálových analýz do publikací zpracovali Janka a David Hradilovi z Laboratoře ALMA Akademie výtvarných umění v Praze. Uměleckohistorické kapitoly připravila a publikace editovala umělecká historička Jitka Šrejberová z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Graficky knihy navrhl a zpracoval akad. mal. Marek Jodas. Publikace tak uzavřely sérii publikačních výstupů z projektu zahájenou sborníkem příspěvků Příběh starého Mostu. Publikace včetně sborníku jsou neprodejné a zájemci si je mohou vypůjčit v pověřených knihovnách Ústeckého kraje a v knihovnách s právem povinného výtisku, případně ve vybraných muzejních a oborových knihovnách. Dále si je do rozebrání zásob mohou vážní zájemci vyzvednout na Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje – kontaktní osoba: Ing. Eva Hladká, e-mail: hladka.e(zavináč)kr-ustecky.cz.

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., umělecký historik, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

SVAZEK 1: ŠREJBEROVÁ, Jitka (ed.). Svatá Anna Samotřetí: Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021, 105 s. ISBN 978-80-88140-36-8. – anotace zde

SVAZEK 2: ŠREJBEROVÁ, Jitka (ed.). Votivní deska mostecká Mistra I. W.: Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 2. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021. 93 s. ISBN 978-80-88140-39-9. – anotace zde

SVAZEK 3: ŠREJBEROVÁ, Jitka (ed.). Trůnící Madona I. z mostecké sbírky: Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 3. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021. 71 s. ISBN 978-80-88140-38-2. – anotace zde

SVAZEK 4: ŠREJBEROVÁ, Jitka (ed.). Retábl se sv. Barborou z chomutovské sbírky: Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 4. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021. 91 s. ISBN 978-80-88140-41-2. – anotace zde

SVAZEK 5: ŠREJBEROVÁ, Jitka (ed.). Madona z Krupky II.: Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 5. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021. 57 s. ISBN 978-80-88140-37-5. – anotace zde