youtube mostmuzeum facebook twitter

PROJEKT UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU V HORNICKÉ OBLASTI KRUŠNOHOŘÍ INFO 6

      

Projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“  

Aktivity od února do května 2021

Česko-německý přeshraniční projekt Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří se naplňuje realizací jednotlivých aktivit a blíží se do svého závěru. V první čtvrtině roku 2021 projektoví partneři představili další výsledky a výstupy. Dne 5. února 2021 otevřel Ústecký kraj ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově výstavu KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU v Oblastním muzeu v Chomutově.

Výstava KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU v Oblastním muzeu v Chomutově, © Roman Dušek 2021.

Výstava se konala ve výstavním sále starobylé radnice, náměstí 1. máje 1, Chomutov, v prodlouženém termínu do 29. 5. 2021. Jednalo se o klíčový výstup přeshraničního projektu se zapojením řady významných uměleckých děl ve spojení s Krušnohořím, ale také s podkrušnohorskou oblastí. Do přípravy výstavy byla zapojena Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech/Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK), která prostřednictvím studentských prací připravila čtveřici vitrín k technologickým postupům ve výtvarném umění. 

Jedna z vitrín připravených HfBK ve výstavě KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU, © Roman Dušek 2021.

Výstava je po dobu udržitelnosti projektu přístupná virtuální prohlídkou (více viz odkaz níže).

V dubnu 2021 bylo vydáno Ústeckým krajem pět odborných publikací, na nichž se podílel tým odborníků a restaurátorů zapojených do projektu. 

Sada publikací vydaných Ústeckým krajem v rámci projektu, © Marek Jodas 2021.

Publikace slouží jako samostatné studie k pěti sbírkovým předmětům restaurovaným z majetku Ústeckého kraje. Publikacemi byla zároveň nastavena možnost k prezentaci vědecko-výzkumných výsledků edicí s jednotným vizuálním stylem pod názvem Kulturní dědictví Ústeckého kraje. Publikace s podtitulem projektu byly vydány v tomto pořadí: Svatá Anna Samotřetí (svazek 1), Votivní deska mostecká Mistra I. W. (svazek 2), Trůnící Madona I. z mostecké sbírky (svazek 3), Retábl se sv. Barborou z chomutovské sbírky (svazek 4) a Madona z Krupky II. (svazek 5). Publikace jsou neprodejné a zájemci si je mohou vypůjčit v pověřených knihovnách Ústeckého kraje a v knihovnách s právem povinného výtisku, případně ve vybraných muzejních a oborových knihovnách. Dále si je do rozebrání zásob mohou vážní zájemci vyzvednout na Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Více viz odkaz níže.

Česká strana se dále zapojila do spolupráce v rámci online kolokvia pořádaného německým projektovým partnerem v projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Vysokou školou výtvarných umění Drážďany, dne 8. května 2021.

 Program kolokvia HfBK dne 8. 5. 2021, © HfBK Dresden.

Za českou stranu zde vystoupila odborná garantka projektu Jitka Šrejberová z pověření Lead Partnera s úvodním proslovem a dále s příspěvkem nazvaným Transferregion Erzgebirge – Die Bedeutung Freibergs in der Kunstproduktion des böhmischen Erzgebirges und der Vorerzgebirgsregion. 

Odkazy: 

Informace k publikacím na: 

https://www.muzeummost.cz/cz/ustecky-kraj-vydal-pet-novych-publikaci-v-ramci-preshranicnich-aktivit

Informace k virtuálním prohlídkám výstav vzniklým v rámci projektu:  

https://www.muzeummost.cz/cz/prezentace-vystav-umeni-pozdniho-stredoveku 

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.