youtube mostmuzeum facebook twitter

Prezentace výstav UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

      

 

NAVŠTIVTE VÝSTAVY ON-LINE 2021-2026

UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU V HORNICKÉ OBLASTI KRUŠNOHOŘÍ

ČESKO-NĚMECKÝ PŘESHRANIČNÍ PROJEKT SPOLUPRÁCE

Výstavy jsou zpřístupněny po dobu udržitelnosti přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří (2021–2026) virtuální prohlídkou na webových stránkách českých projektových partnerů:

Ústeckého kraje (Lead Partner) https://www.kr-ustecky.cz/vystavy-v-muzeich-a-galeriich-online/a-2958,

Oblastního muzea a galerie v Mostě (projektový partner 2) https://www.muzeummost.cz,

a dále na: https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/

 

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE - UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

(Oblastní muzeum v Chomutově, 5. 2. – 29. 5. 2021)

Více zde

 

PŘÍBĚH STARÉHO MOSTU

(Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 23. 10. 2020 – 17. 1. 2021)

Více zde

 

BESUCHEN SIE DIE ONLINE-AUSSTELLUNG 2021-2026

SPÄTMITTELALTERLICHE KUNST IN DER MONTANREGION ERZGEBIRGE

DEUTSCH-TSCHECHISCHES KOOPERATIONSPROJEKT

Die Ausstellungen sind während des Nachhaltigkeitszeitraums des grenzüberschreitenden Projektes Spätmittelalterliche Kunst der Montanregion Erzgebirge (2021–2026) als virtueller Rundgang auf den Webseiten der tschechischen Projektpartner zugänglich:

Region Ústí (Lead Partner) https://www.kr-ustecky.cz/vystavy-v-muzeich-a-galeriich-online/a-2958,

Regionalmuseum und Galerie in Most (Projektpartner 2) https://www.muzeummost.cz,

und ferner auf: https://360.ponterecords.cz/muzea_a_galerie_uk/.

 

KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE - SPÄTMITTELALTERLICHE KUNST

(Regionalmuseum in Chomutov, 05.02. – 29.05.2021)

Mehr hier

 

GESCHICHTE DER ALTEN STADT MOST/BRÜX

(Regionalmuseum und Galerie in Most, 23.10.2020 – 17.01.2021)

 

Mehr hier