youtube mostmuzeum facebook twitter

Ukradená stávka

Tzv. velká mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Události z března až dubna 1932 jsou dodnes pokládány za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. V komiksu je obsaženo historické pozadí těchto dní a pohled reflektující tehdejší složitou sociální a ekonomickou situaci.

(Edukační výstava a komiks vznikly za přispění statutárního města Mostu.)

O autorech komiksu:

Mgr. Jiří Šlajsna
Historik a archeolog, autor článků o historii Chomutovska a Mostecka; pracuje v Oblastním muzeu v Mostě. Jeho hlavní specializací jsou dějiny regionu se zaměřením na Mostecko, Chomutovsko a Kadaňsko, dějiny vojenství, vojenské, politické a kulturní dějiny Evropy 18. a začátku 19. století, rok 1742 a 1813 v severozápadních Čechách, ostrostřelecké společnosti severozápadních Čech od konce 18. století a polní opevnění v Čechách od 17. do 19. století.

Mgr. Karin Buttigová
Grafička, konceptuální umělkyně, návrhářka, historička umění.