youtube mostmuzeum facebook twitter

ZRUŠENO!!! KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY TOMÁŠE ŠVÉDY

Datum: 21.9.2022 | Kategorie: výtvarné umění, ostatní, výtvarné umění

21. 9. 2022, od 17 do 18:30

Komentovaná prohlídka výstavy Tomáše Švédy Oči krajiny s kurátorem výstavy Ivanem Neumannem a výtvarníkem Tomášem Švédou.

Vstupné 30 Kč

Tvorba Tomáše Švédy je cele věnována prastarému výtvarnému druhu, totiž obrazu, dvěma rozměrům plochy papíru či plátna. Obraz je Tomáši Švédovi zviditelněním a rozevřením čehosi dosud ve světě neuviděného a nečekaného.  Inspirace Švédovy tvorby přírodou, představující se člověku jako krajina, je zřetelná. Je pro něj určující mocí proudícího života. Jeho obrazy jsou energetickými poli, časovými úseky cesty, na níž se umělec malbou dotýká nikdy neukončené proměnné promluvy moci přírody.