youtube mostmuzeum facebook twitter

Výzva!

Datum: 3.3.2017 - 15.5.2017 | Kategorie: ostatní

Výzva!
Oblastní muzeum v Mostě připravuje již svou druhou Muzejní noc, která se uskuteční dne 10. června 2017, tentokráte s názvem „Vůně benzínu“. 
Součástí bude i výstava historických fotografií  s automobily a motocykly prolínající se v historii Mostecka.
Pošlete nám stručně popsané (jméno, místo a rok pořízení snímku) foto Vašich rodičů a prarodičů  s vozem či motocyklem. Fotografie  od počátku motorismu až po rok 1977 můžete poslat na info@muzeum-most.cz, nebo osobně přinést do recepce muzea v otevírací době.  V tomto případě prosíme, dejte fotografie do obálky se zpáteční adresou, telefonem  a e-mailem.  Fotografie budou po naskenování vráceny.
Fotografie přinášejte a posílejte do 15. května 2017.

Pravidla užití fotografií:
Každý občan tím, že poskytne fotografie, potvrzuje, že je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k fotografiím, a že žádné třetí osobě nepřísluší k fotografiím žádná práva, která by mohla být jejich překážkou v užití fotografií na výstavě.
Zasláním fotografií uděluje účastník Oblastnímu muzeu v Mostě (dále jen OMM) nevýhradní licenci k užití fotografií, a to bez územního a časového omezení ke všem známým způsobům užití; organizátorovi OMM souhlas
k pořízení fotografií a kamerových záznamů a k užití těchto fotografií nebo záznamů pro propagační účely.  Každá osoba, která pošle fotografie,  výslovně souhlasí s tím, aby OMM  zpracovávalo jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely výstavy.