youtube mostmuzeum facebook twitter

Výzkum zaniklé středověké vesnice Nesvětice

Datum: 9.2.2023 | Kategorie: archeologie, historie, etnografie

Přednáška o výzkumu archeologického ústavu AV ČR Praha na předpolí dolu Bílina.

V letech 2019 až 2022 zde byla detailně prozkoumána zaniklá středověká vesnice Nesvětice.

 

9. 2. 2023 od 17.00 v zasedací místnosti Oblastního muzeua a galerie v Mostě

(Čsl. armády 1260/35; 434 01 Most)

Vstupné 20 Kč