youtube mostmuzeum facebook twitter

Výstava Návrat do starého Mostu - prodloužena

Datum: 11.6.2021 - 5.1.2022 | Kategorie: historie, výtvarné umění, umělecká řemesla

Návrat do starého Mostu – To nejlepší z depozitáře výtvarného umění

11. 6. – 5. 1. 2022

Vernisáž 10. 6. 2021 od 17 hodin / Oblastní muzeum a galerie v Mostě / Čsl. armády 1360/35, Most 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku, bohužel nemohla být návštěvníkům zpřístupněna kvůli koronavirovým opatřením. Velká část exponátů však byla v galerijních prostorách ponechána a doplněna o nedávno restaurované unikáty ze sbírek OMGM a Statutárního města Mostu. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce.

Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety.

Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos.

Ve výstavních prostorách je nutné udržovat stabilní klima, proto bude výstava přístupná jednotlivcům anebo malým skupinám o počtu max. 10 osob.

Kurátor výstavy Michal Soukup

 

Otevřeno denně kromě pondělí od 12:00 do 18:00 hodin,  So – Ne: 10:00 – 18:00 hodin

Svátek  6. 7. 10:00 – 18:00 hodin

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí) / 15 Kč snížené (studenti, senioři a držitelé rodinných pasů) / zdarma (děti do 6 let, pedagogický doprovod, studenti a pedagogové uměleckých škol a dějin umění, novináři, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, ICOM)

Kontakt pro novináře: Jitka Klímová, +420 725 007 315, klimova.j@omgm.cz

Další informace a doprovodné programy k výstavě: www.muzeummost.cz,  https://www.facebook.com/mostmuzeum/