youtube mostmuzeum facebook twitter

Výstava ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes hranice přišla

Datum: 11.2.2022 - 30.6.2022 | Kategorie: zoologie, botanika, ornitologie

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. představuje pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem ICH BIN EIN VYDRA, ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICI PŘIŠLA.

Vydra říční je šelma, která svou kořist – ryby, obojživelníky, raky a další živočichy – loví obvykle ve vodě. Kdysi byla kvůli své cenné kožešině i ničení jejího životního prostředí v mnoha oblastech zcela nebo téměř vyhubena. V posledních desetiletích se však vydra začala vracet do Krušných hor i jejího podhůří, v Čechách i v sousedním Sasku.  

Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozví o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní – od ryb přes ptáky, obojživelníky až po drobné bezobratlé živočichy.  Někteří z nich „oživují“ velké dioráma s mnoha preparáty ryb a savců. Výstava ukazuje také stav vodního prostředí tohoto regionu, jeho krásu, i místa, která jsme my lidé už dokázali zničit. 

Kromě fotografických panelů a řady preparátů jsou součástí výstavy také různé další neobvyklé exponáty, např. akvária s živými rybami, historické výrobky z vydří kůže a pasti na chytání vyder či velké dioráma s mnoha preparáty ryb a savců. Putovní výstavu doplňují roll-upy, které shrnují výsledky přeshraničního výzkumného projektu Lutra lutra, který proběhl na české i německé straně Krušnohoří v letech 2014–2020. Celá výstava je dvojjazyčná.

 

Výstava je určena jak pro dospělé, tak pro dětské zájemce. Zábavné naučné hry nejen pro nejmenší návštěvníky doplňuje videosnímek „Putování s vydrou“ vzniklý přímo v severozápadních Čechách. Pro školy je připraven doprovodný naučný program.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, p. o. (ul. Čsl. armády 1360). Výstava potrvá od 11. 2. do 30. 6. 2022.

Kurátor výstavy: Ing. Vít Joza, +420 414 120 238, joza.v@omgm.cz 

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí) / 5 Kč snížené (studenti a senioři)

Otevřeno denně kromě pondělí 12:00 – 18:00 hod., So – Ne a svátky 10:00 – 18:00 hod.