youtube mostmuzeum facebook twitter

VYDRA ŘÍČNÍ - TAJEMNÁ ŠELMA KOLEM NÁS

Datum: 21.4.2022 | Kategorie: botanika, zoologie, etnografie

21. 4. 2022

VYDRA ŘÍČNÍ - TAJEMNÁ ŠELMA KOLEM NÁS

Přednáška Víta Jozy o životě vydry v severozápadních Čechách spojená s komentovanou prohlídkou výstavy Ich bin ein vydra aneb jak vydra přes hranice přišla.

Dozvíte se o životě vydry a o jejím nesnadném soužití s člověkem dříve i dnes, ale také o dalších vodních a mokřadních živočiších (nejen) v našem regionu.

Vstupné 20 Kč