youtube mostmuzeum facebook twitter

Výběrové řízení - pozice muzikolog

Datum: 7.5.2024 - 31.5.2024 | Kategorie: ostatní

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pozice "Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů - muzikolog" na zkrácený pracovní poměr (úvazek 0,4) na dobu neurčitou nebo na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda).

Platová třída: 10
Místo výkonu práce: Oblastním muzeu a galerii v Mostě

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení“ do podatelny muzea nebo zašlete poštou na adresu: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, nebo zašlete elektronicky (výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání musí být konvertovány do elektronické podoby) do datové schránky Oblastního muzea a galerie v Mostě, a to nejpozději do 31. 5. 2024.

Pro více informací o výběrovém řízení klikněte zde