youtube mostmuzeum facebook twitter

Vestonia - renesanční Sapfó a její doba

Datum: 10.6.2022 - 31.12.2022 | Kategorie: historie, etnografie, umělecká řemesla

Ve čtvrtek 9. června 2022 v 17 hodin se v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě p. o. uskuteční vernisáž nové výstavy Vestonia - renesanční Sapfó a její doba.

Součástí vernisáže bude recitace básní Alžběty Westonové – Vestonie v režii Městského divadla v Mostě. 

Výstava připomene život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho 

a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. 

Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. 

Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. 

Výstava potrvá od 10. 6. do 31. 12. 2022

Bližší informace/kontakt: Mgr. Jiří Šlajsna - historik, archeolog

Telefon: +420 414 120 246, E-mail: slajsna.j@omgm.cz