youtube mostmuzeum facebook twitter

Vernisáž výstavy Návrat do starého Mostu

Datum: 10.6.2021 | Kategorie: historie, umělecká řemesla, výtvarné umění

Zveme vás na vernisáž výstavy 

Návrat do starého Mostu – To nejlepší z depozitáře výtvarného umění,

která se uskuteční 10. 6. 2021 od 17 hodin ve výstavních prostorách budovy muzea.(Čsl. armády 1360/35, Most)  

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku, bohužel nemohla být návštěvníkům zpřístupněna kvůli koronavirovým opatřením. Velká část exponátů však byla v galerijních prostorách ponechána a doplněna o nedávno restaurované unikáty ze sbírek OMGM a Statutárního města Mostu. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce.

Těšíme se na vás.