youtube mostmuzeum facebook twitter

Vernisáž výstavy Denisy Krausové

Datum: 25.5.2023 | Kategorie: výtvarné umění, umělecká řemesla, ostatní

Zveme vás na vernisáž výstavy Denisy Krausové / Království

25. května 2023 od 17. hodin.

Malba a obraz nikdy neztratily sílu dotýkat se podstatných aspektů lidského života. Mimořádně silně to ukazuje navýsost malířský projev Denisy Krausové nadaný výraznými koloristickými schopnostmi. Můžeme v něm rozeznat mnohé známé náměty z dějin evropského výtvarného umění přetavené autorčinou senzitivitou do nových nečekaných souvislostí v mimořádně energickém soudobém výrazu. Najdeme tu odkazy ke krajinomalbě, malbě květin i zátiší. Zdá se ale, že nejvýraznější stopu v její malbě zanechává duch starého tématu Vanitas vanitatum, ovšem se znatelným přídechem ironie pro tvorbu autorky příznačné.

Na vernisáži vystoupí žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

Těšíme se na vás.