youtube mostmuzeum facebook twitter

Ukradená stávka - prodlouženo

Datum: 20.4.2022 - 20.11.2022 | Kategorie: historie, etnografie, výtvarné umění

UKRADENÁ STÁVKA

 20. 3. – 30. 10. 2022 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě Vás zve na edukační výstavu k 90. výročí tzv. velké mostecké stávky, která se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Výstava je prezentována formou komiksu a historickými fakty.

Výstava je věnována událostem z března až dubna 1932, nazývaných dnes jako tzv. velká mostecká stávka. Ta je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Návštěvník se na výstavě seznámí nejen s událostmi těchto dní, ale i s jejich historickým pozadím. Důležitým je pohled reflektující tehdejší složitou sociální a ekonomickou situaci. Výstava je zaměřena na edukační činnost, a z toho vychází rozsáhlost a odbornost textu, jehož součástí je komiks věnovaný této historické události. 

V rámci vzdělávacího programu je výstava zaměřena na žáky vyššího stupně základních škol a studenty středních škol a gymnázií. Na jednotlivých panelech jsou soubory několika otázek, které jsou rozděleny podle náročnosti. (První část je pro druhé stupně ZŠ a nižší ročníky SŠ. Druhá pro vyšší ročníky SŠ a gymnázia. Poslední, třetí část, je vyhrazena pro předem objednané skupinky do 8 osob.) Připravena je hlavně pro zájmové historické či vlastivědné kroužky či historické semináře.

Součástí výstavy je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. Ukáže obtížnost práce v hnědouhelném dole a představí chudou hornickou domácnost.

Ve vitrínách jsou vystaveny dobové předměty a literatura ze sbírek Oblasního muzea a galerie v Mostě a z fondu muzejní knihovny.

Výstava vznikla za přispění statutárního města Mostu. 

Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: edukace@omgm.cz

Vernisáž se uskuteční 19. 3. 2022 od 17 hodin

Otevřeno denně kromě pondělí od 12:00 do 18:00 hodin,  So – Ne od 10:00 do 18:00 hodin

Autor výstavy: Mgr. Jiří Šlajsna

Autorka komiksu: Katrin Buttigová

Kurátor výstavy: Mgr. Jiří Šlajsna

Virtuální realita: Martin Špoula

Fotografie: archiv OMGM

Grafické řešeni: Jitka Klímová