youtube mostmuzeum facebook twitter

Tomáš Švéda - Oči krajiny

Datum: 27.5.2022 - 2.10.2022 | Kategorie: výtvarné umění, výtvarné umění, ostatní

Tomáš Švéda / Oči krajiny 

27. 5. – 2. 10. 2022, vernisáž se uskuteční 26. 5. 2022 od 17 hodin.

Na zahájení výstavy vystoupí Duo Melos a žáci z flétnové třídy Lenky Paškové a žáci z kytarové třídy Jana Mareše ze Základní umělecké školy F.L.Gassmanna v Mostě.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů Tomáše Švédy, který patřil k zakládajícím členům sdružení 12/15. Narodil se 12. prosince 1947 v Praze a po Střední odborné škole v Praze vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér prof. Aloise Fišárka). Věnuje se malbě, kresbě a restaurování. Žije a pracuje v Praze a v Malíkově nad Nežárkou.

Umělecká generace 70. let, k níž Tomáš Švéda náleží, se rozhodla na počátku samostatné tvůrčí cesty přezkoumat možnosti tradičních výtvarných prostředků – obrazu, kresby, sochy. Činila tak s velkou erudicí a dnes se ukazuje, že to byla právě ona, kdo zachovávala v našem prostředí vědomí o nutnosti tvůrčí umělecké svobody a zásadní měrou se zasloužila o navracení českého výtvarného umění do souvislostí evropského uměleckého dění. 

Tomáš Švéda se aktivně podílel na založení generačního Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, které sdružilo podstatnou část nejvýraznějších příslušníků generace. Od počátku se jeho tvorba pohybovala mezi kresbou, malbou a objektem, mezi nimiž se stíraly definované hranice a disciplíny se volně prolínaly.Inspirace Švédovy dosavadní tvorby především přírodou je zřetelná. V jeho tvorbě se příroda-krajina ukazuje především jako určující moc proudícího života. Nevyjevuje se tedy jako provždy daný statický fakt, ale objevuje se jedině jako dynamický vztah v souhře i opozici, jako rozhovor člověka a všeho stvořeného. Švédovy obrazy a rovněž tak i kresby a rozměrné, v prostoru levitující barevné objekty z drátu a papíru jsou energetickými poli, časovými úseky cesty, na níž se umělec kresbou či malbou dotýká nikdy neukončené proměnné promluvy moci přírody. Této nezadržitelné proměnlivosti přírodního dění   dokonale odpovídá křehká těkavost tahu štětce či barevné pastelky. Zachycují uzliny vanutí prostoru i silokřivky jeho expanze. 

Hlavním stavebním prvkem obrazů i kreseb Tomáše Švédy je světlo, které je barvou. Ještě více to zdůrazňuje tvorba vznikající od přenesení umělcova ateliéru do jižních Čech. Jako malíř tu uviděl barvu zcela nově, ještě demonstrativněji nesenou světlem jako stvořitelem, znásobovanou chvěním vysokého nebe na hladině vod. Tomáš Švéda nechce obrazem zadržet konečný tvar věcí a jevů, protože vědomě nezaujímá jako tvůrce jediné postavení „před modelem“, z něhož by pak vzešel perspektivní pohled na věci rozmístěné ve třech rozměrech všednodenně žitého prostoru. Jeho místo pozorovatele je totiž mnohočetné, vidí jako ten, kdo se ocitá stále ve středu, obklopen světlem, prostorem, časem. Tam, kde malíř stojí, se vše proměňuje, tam energie těká a mění své viditelné podoby. V tom dění může pohlédnout do očí krajiny a zaslechnout řeč o smyslu skutečnosti. Situace člověka, který se ocitá uprostřed události prostoru a času, tak může dobře charakterizovat celou dosavadní Švédovu tvorbu, kde každý nový krok zároveň poodkrývá významové roviny kroků minulých. 

Autor výstavy: Ivan Neumann

Kurátorka výstavy: Olga Kubelková

Fotografie: Ota Palán

Grafické řešení: Marek Jodas

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360/35, Most  

Otevřeno denně kromě pondělí od 12:00 do 18:00 hodin,  So – Ne od 10:00 do 18:00 hodin

Vstupné: 30 Kč plné (dospělí) /15 Kč snížené (studenti a senioři)