youtube mostmuzeum facebook twitter

Sádrovec - výstava

Datum: 5.9.2020 - 30.9.2020 | Kategorie: mineralogie

Srdečně zveme, nejen příznivce mineralogie, na výstavu Pavla Dvořáka s názvem:

SÁDROVEC – NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÝ NEROST.

Výstava prodloužena do 30.9. 2020

Pavel Dvořák, geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v  zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

 

 

Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy.

 

Při zvětrávání sirníků železa pyritu a markazitu vzniká působením uvolňované kyseliny sírové velké množství sádrovce.

 

Typickým znakem sádrovce je jeho velmi malá tvrdost. Má několik odrůd, tvoří desítky krystalových tvarů: mariánské sklo, selenit, pouštní růže, alabastr, aj. Je vyhledávaným minerálem pro své využití v řadě odvětví průmyslu (ve stavebnictví, zemědělství, sklářském průmyslu), ale i v umění (sochařství, výrobě ozdobných předmětů). Vyskytuje se na všech typech mineralogických nalezišť.

 

V České republice byl průmyslově těžen v okolí Opavy (Kateřinky, Kobeřice, Sudice). Nejznámější lokalitou v Čechách byl lom na keramické jíly u Strkovic na Žatecku.

Ve světě jsou tisíce nalezišť, z nichž zcela ojedinělý je výskyt v dole Naica ve státě Chihuahua v Mexiku s nalezenými mimořádně velikými exempláři.

V naší výstavě tyto obry neuvidíte, ale představíme především sádrovce z řady nálezů v oblasti severních Čech, velký kus z Opavska a několik ukázek ze zahraničních nalezišť. Jste srdečně zváni.

 

 

Více informací o výstavě a doprovodném programu najdete na www.muzeummost.cz