youtube mostmuzeum facebook twitter

Ruční papír vlastnoručně

Datum: 21.5.2016 | Kategorie: historie, výtvarné umění

Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s Dílnou ručního papíru v Litoměřicích vás srdečně zvou na tvůrčí dílny v sobotu 21. května 2016.

Dopoledne 10,00 - 11,30 hodin je určeno převážně pro děti s doprovodem (pra)rodičů. Odpolední blok v rozmezí 13,30 - 15,30 hodin je bez rozlišení.

Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč. Účast je podmíněna přihláškou,

Vytvoříme  si ruční papír zdobený květinami tradiční technikou čerpáním na síto a malou plastiku z papíroviny.

Dopolední program bude přizpůsoben věku účastníků. Nepotřebujete žádné pomůcky, k dispozici jsou zástěry.

Přihlášky zasílejte na  brandova@muzeum-most.cz, počet účastníků je omezen.