youtube mostmuzeum facebook twitter

Renesanční osobnosti Mostecka, Vestonia - renesanční Sapfó a její doba

Datum: 1.12.2022 | Kategorie: etnografie, historie, výtvarné umění

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Vás zve na komentovanou prohlídku

1. 12. 2022 od 16.00 hodin

VESTONIA RENESANČNÍ SAPFÓ A JEJÍ DOBA s kurátorem a autorkami výstavy.

Od 17.00 hodin navazuje

PŘEDNÁŠKA RENESANČNÍ OSOBNOSTI MOSTECKA 

Dozvíte se více o významných mosteckých rodácích, kteří výrazně zasáhli do renesanční kultury nejen v českých zemích. Téma bylo zvoleno k probíhající stejnojmenné výstavě, která připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwarda Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky.

Přednáší Mgr. Jiří Šlajsna.

Vstupné na obě akce 20 Kč.