youtube mostmuzeum facebook twitter

Probuzení lva - divadelní představení

Datum: 27.10.2018 | Kategorie: historie

Srdečně vás zveme na divadelní představení formou živých obrazů "Probuzení lva", které se uskuteční 27. října 2018 od 10 do 16 hodin. Prohlídka s příběhem o vzniku první republiky bude každou půlhodinu.

Vstup zdarma.

 

Info na:

https://sever.rozhlas.cz/muzea-tri-mest-chystaji-ke-stemu-vyroci-specialni-prohlidky-vystoupi-pri-nich-7608064 <https://sever.rozhlas.cz/muzea-tri-mest-chystaji-ke-stemu-vyroci-specialni-prohlidky-vystoupi-pri-nich-7608064>;

Pod patronací Ústeckého kraje propojuje v rámci stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea. Ta se rozhodla připomenout tuto událost v rámci své výstavní činnosti. Rok 1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který ovlivnilo v té době zde žijící početné německé obyvatelstvo. Projekt tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most.

Výstavy také reflektují fenomén provincie Deutschböhmen, pokusu českoněmecké politické reprezentace zůstat součástí poválečného Rakouska, i následnou reakci mladého Československa. Hlavním prvkem propojujícím společné úsilí všech třech muzeí je ale činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska. 

Na projektu spolupracovaly Vojenský historický ústav v Praze a Masarykův archiv a Archiv akademie věd České republiky v Praze.