youtube mostmuzeum facebook twitter

Přednáška Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

Datum: 1.2.2024 | Kategorie: výtvarné umění, umělecká řemesla, etnografie

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

Přednáška umělecké historičky Jitky Šrejberové na pozadí výsledků česko-německého přeshraničního projektu zaměřeného na ochranu a výzkum kulturní dědictví z období pozdního středověku v krušnohorské hornické oblasti představí příběhy pěti restaurovaných děl ze sbírek Ústeckého kraje. Těm se věnuje také panelová výstava Krušnohoří / Erzgebirge – umění pozdního středověku, aktuálně instalovaná v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Přednáška je tak určena všem zájemcům o umění na česko-saském pomezí v době největšího rozmachu krušnohorské těžby a neopomine ani podkrušnohorské město Most, které zde mělo svou významnou roli.

Přednáška se koná ve čtvrtek 1. února 2024 od 17 hodin. Její max. délka bude 90 min, včetně dotazů.

Foto: Miloš Žihla, © Ústecký kraj