youtube mostmuzeum facebook twitter

Přednáška - MOST Z ERVĚNIC DO KOMOŘAN

Datum: 23.11.2023 | Kategorie: historie, ostatní, umělecká řemesla

Zveme vás na výjímečnou přednášku:

Most z Ervěnic do Komořan. Vysoké tovární komíny v Podkrušnohoří v kontextu historického vývoje.

Vysoké železobetonové komíny stojí trochu stranou pozornosti vedle svých starších zděných kolegů. Bývají stále ještě vnímány spíše jako šedivé kouřící stavby, často hyzdící okolní krajinu. Ve skutečnosti se ale jedná o vyspělá technická díla hodná pozornosti, jež jsou svědkem nejen vývoje komínového stavitelství, ale i proměny našeho hospodářství. Železobetonové komíny sahající do výšek několika stovek metrů se staly typickými právě i pro podkrušnohorskou krajinu v souvislosti s výstavbou tepelných elektráren (ale i dalších průmyslových provozů) blízko zdrojům hnědého uhlí.

V tomto komplexu je stavbou poněkud specifickou komín komořanské elektrárny, jehož podoba a funkce byly dány jak kontextem výstavby, kdy byl komín dodatečně vybudován k provozně odlišně koncipovaným starším objektům, tak omezenými prostorovými podmínkami v areálu elektrárny.

Železobeton ale nebyl výhradním materiálem pro stavbu komínů vysokých sto a více metrů. Historický vývoj jejich výstavby zaznamenal i předstupeň v podobě komínů zděných z cihel. Takto vysoké stavby taktéž sloužily především objektům prvních tepelných elektráren. Možná nejznámější je v tomto směru pak trojice komínů později zbořené ervěnické elektrárny, která stála nedaleko své mladší komořanské kolegyně.

Přednášející Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček (Fabriky.cz) vás seznámí s vyspělými technickými díly vysokými železobetonovými komíny na Mostecku se zvláštním důrazem na komín komořanské elektrárny, jejich technickými a technologickými vlastnostmi a souvislostmi jejich výstavby. Nastíní i starší vývoj těchto vysokých staveb a zachytí i možnosti a limity historického výzkumu v tomto tématu a zasadí jej do širšího rámce hospodářských dějin.

Přednáška se uskuteční 23. 11. 2023 od 17 hodin v přednáškovém sále OMGM.

Foto: archiv UE, text: M. Kučerová