youtube mostmuzeum facebook twitter

Přednáška: BITVA U MOSTU

Datum: 9.9.2021 | Kategorie: historie, entomologie, etnografie

Bitva u Mostu roku 1421 je jednou z nejdůležitějších událostí v dějinách města. Silně se odrážela v pověstech, tradicích, ale i spirituálním životě obyvatel Mostu až do 20. století.

Historický význam této události je v rámci husitského období českých dějin srovnatelný s bitvami u Sudoměře (1420), na Vítkově (1420), u Domažlic (1431) či Lipan (1434). Její důležitost je nadto podtržena faktem, že se nejednalo o vítězství jednoho z husitských svazů, ale naopak o největší husitskou porážku ve 20. letech. Město Most totiž patřilo k pevným oporám katolické strany v Českém království a bylo v úzkém kontaktu se Saskem, pod jehož nadvládu de facto spadalo.

Přednášející: Mgr. Jiří Šlajsna

Vstupné 20 Kč