youtube mostmuzeum facebook twitter

Pohled do třetihor - přednáška

Datum: 5.9.2019 | Kategorie: paleontologie

Srdečně zveme na přednášku Pohled do třetihor, která se uskuteční dne 5.9.2019 v 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, p.o., Čsl. Armády 1360.

Přednášející: Ing. Karel Mach, Ph.D. – vedoucí oddělení měřičství a geologie Severočeských dolů, a.s.

Téma přednášky: Co mají společného třetihorní močály v Čechách a současné močály na jihovýchodě USA a v Číně.

 

Plakát k přednášce - zde

 

Karel Mach je na dole Bílina. Dlouhodobě se zajímá o sedimentární výplň uhelných pánví v Podkrušnohoří. Svůj zájem rozšířil i o bližší poznání vegetace a prostředí třetihorních močálů. To jej přivedlo i ke studiu ekosystémů třetihorního prostředí v Podkrušnohoří.  Získané informace z dlouholeté dokumentace a nálezů rostlinných a živočišných zkamenělin přispívají k získávání obrazu toho, jak vypadala podkrušnohorská oblast v období třetihor. Informace z dlouholetého výzkumu také přispěly k tomu, že se daří rekonstruovat třetihorní krajinu a její dílčí biotopy. A ukazuje se, že v oblastech podkrušnohorských uhelných pánví bylo podnebí, vegetace a živočichové velmi podobné některým oblastem současné zeměkoule. Zejména v některých částech jihovýchodních států USA  a Číny (Fujian, Hainan) jsou v podstatě totožné podmínky, jaké panovaly v Čechách před 25 až 16 miliony let.. Karel Mach navštívil v roce 2016 postupně močály ve státech Florida, Georgie, Severní Karolína a Virginie. A o svých poznatcích bude přednášet.

                         

Foto:

titulní: Močál Banks Lake, Georgia, USA, 2016, foto Karel Mach

list palmy Sabal lamanonis - sabal Lamanonův, 48cm, důl Bílina, foto archív OMGM

list rostliny Pungiphyllum cruciatum - bodlolist křížový, 6cm, důl Bílina, foto archív OMGM