youtube mostmuzeum facebook twitter

Panorama starého Mostecka ve fotografiích

Datum: 23.5.2024 | Kategorie: historie, etnografie, umělecká řemesla

Oblastní muzeum a galerie v Mostě pořádá přednášku z cyklu PANORÁMA STARÉHO MOSTECKA.

Přednášející regionální historik Jan Setvák a 3D designér Martin Špoula představí vybrané historické fotografie starého Mostu a Mostecka. Stručně vás seznámí s procesem vzniku projektu Panoráma starého Mostecka, jehož cílem byla digitalizace rozsáhlého fondu negativů a vybraných trojrozměrných exponátů ze sbírky OMGM, a to za pomoci digitálních technologií – virtuální reality – určených k interaktivnímu vzdělávání žáků.

Přednáška se uskuteční 23. 5. 2024 od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, Čsl. armády 1360, 434 01 Most

Srdečně vás zveme.