youtube mostmuzeum facebook twitter

PAMÁTNÉ STROMY ÚSTECKÉHO KRAJE

Datum: 6.11.2020 - 31.12.2021 | Kategorie: botanika

Přírodovědné oddělení Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. vás zve na výstavu PAMÁTNÉ STROMY ÚSTECKÉHO KRAJE botanika Víta Jozy.

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit.

Ing. Vít Joza - kurátor botanické sbírky, botanik

Výstava je prodloužena do konce roku 2021.

Vernisáž 5. 11. 2020 a zpřístupnění výstavy pro veřejnost závisí na opatřeních MK ČR a MZ ČR souvisejících s epidemií koronaviru.