youtube mostmuzeum facebook twitter

Online kolokvium

Datum: 8.5.2021 - 9.5.2021 | Kategorie: výtvarné umění, historie, umělecká řemesla

Zveme Vás na online kolokvium pořádané německým projektovým partnerem v projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, Vysokou školou výtvarných umění Drážďany/Hochschule für Bildende Künste Dresden, dne 8. května 2021. Jde o završení celého projektu, v rámci něhož proběhlo restaurování pěti vzácných děl ze sbírek muzeí Ústeckého kraje (z toho tří mosteckých), dále byly relizovány dvě výstavy a vydáno několik publikací. Více ke kolokviu viz program zde. Upozorňujeme, že seminář není tlumočen do českého jazyka.