youtube mostmuzeum facebook twitter

Odkrývání neviditelného

Datum: 20.6.2024 | Kategorie: archeologie, historie, cestování

Fotografie Abúsírských pyramid. Copyright: Archiv ČEgÚ FF UK

20. 6. 2024 od 17 hodin, přednáškový sál OMGM

Přednáška Vladimíra Brůny, geodeta a kartografa, 
(Český egyptologický ústav FF UK Praha – Káhira,
Katedra geoinformatiky FŽP UJEP Ústí nad Labem).

Odkrývání neviditelného – dokumentace v egyptské archeologii

Dokumentační metody jsou nedílnou součástí terénního archeologického výzkumu. Pomocí jednoduchých náčrtů, slovním popisem, fotografií, kresbou na milimetrový papír v měřítku se dokumentuje archeologická situace. V posledních desetiletích se při archeologickém výzkumu používají moderní digitální metody a geotechnologie. Dokumentace je rychlejší, přesnější a archeolog tak získává nové datové soubory, které mu poskytují jiný úhel pohledu na zkoumanou archeologickou lokalitu.

Používají se výkonné geodetické totální stanice a přijímače GPS, geofyzikální metody, letecké a pozemní laserové skenování, metody dálkového průzkumu Země a 3D modelování. V přednášce budou prezentovány výsledky dokumentačních metod při archeologickém výzkumu v Egyptě (Abúsír, Sakkára a egyptská Západní poušť) a z lokality Usli v Súdánu.