youtube mostmuzeum facebook twitter

Obraz „Vražda jeptišek v Mostě“

Datum: 10.11.2016 - 31.12.2017 | Kategorie: výtvarné umění

Vražda jeptišek v Mostě /Zahražanský zázrak

původně známé pod německým názvem  Ermorderung der Nonnen in Saras/Vražda jeptišek na Zahražanech nebo Überfalls der Hussiten auf das Brüxer Nonnenkloster/Přepadení mosteckého ženského kláštera husity.

Autor neznámý.

Hlavním, i když ne přímo patrným motivem obrazu je legenda o zázračné Zahražanské Madoně.
V popředí obrazu jsou husité plenící zahražanský klášter a vraždící magdalenitky. Jeden z husitů se zbraní napřahuje na sošku Zahražanské Madony. Jak ve svém mariánském atlasu píše Jan Sartorius: „ta svatá socha se horní částí těla uhnula o dobrou píď na levou stranu, přičemž si též Ježíšek tehdy přiložil prst na ústa, jako by tomu zloduchu hrozil, v kteréžto pozici jsou dodnes obě svaté postavy k spatření“. V pozadí veduta města Mostu a prchající magdalenitky.

Je možné, že obraz byl součástí kaple již od konce 17. století, každopádně v  Zahražanské kapli se nacházel minimálně od konce 18. století, kdy byl zrušen klášter magdalenitek v Mostě. Na Zahražanech byl obraz umístěn až do 4. září 1889, kdy jej správce a majitel kaple pensionovaný c. k. okresní hejtman Antonin Jauris daroval do nově založeného městského muzea (1888). Zde byl veden pod inventárním číslem 25 až do srpna roku 1921. Tehdy jej pracovníci muzea společně z deskovým obrazem Bitvy u Mostu z konce 16. století tajně vyvezli z ČSR. Důvodem byl strach německých představitelů města Mostu ze zabavení obrazů, které hrály významnou roly v oslavách svátku Panny Marie Sněžné (5. srpna – něm. Mariaschneefest), zachránkyně města před husity. V roce 1921 totiž město slavilo 500. výročí porážky husitů u Mostu a představitelé města měli obavu, že československé úřady budou bránit jubilejní oslavě této události zabavením obou obrazů. Zaměstnanci muzea tak využili převozu pozůstalosti po Ulrice von Levetzow do Götheho muzea ve Výmaru (Goethe Nationalmuseum) a obrazy k této pozůstalosti přidali. Plánem bylo obrazy dostat do Míšně a umístit je buď v míšeňském dómu či na zámku Albrechtsburg. Z politických důvodů se však obrazy do Míšně dostaly až v roce 1932, kdy byly umístěny od roku 1934 v nově založeném míšenském městském muzeu (Stadtmuseum Meißen). Zde byl obraz deponován až do roku 2016. Proč se nevrátil společně s deskovou malbou bitvy u Mostu zpět v roce 1939 nevíme. V roce 1947 byl restaurován Otto Schulzem. V roce 1966 je obraz naposledy zmiňován v souvislosti z jeho převozem z Mostu, ale o deskové malbě se zde mluví již jako o za války ztracené (navrácena do Mostu v roce 1939, součást sbírky Oblastního muzea v Mostě). V Míšni měl být obraz v roce 1984 znovuobjeven historikem umění Hansem Sonntagem při inventarizaci sbírky. V roce 1966 obraz identifikovala slovenská studentka oboru restaurátorství na drážďanské Hochschule für Bildende Künste Svetlana Obušeková. Ta jej také v roce 1988 opětovně restaurovala. V roce 2009 na obraz upozornil město Most opět Dr. Hans Sonntag, tentokrát však již jako soukromá osoba. Město Most posléze v roce 2013 o obraz projevilo zájem. Po archivním výzkumu o původu obrazu, který uskutečnilo Městské muzeu v Míšni ve spolupráci s Götheho muzem ve Výmaru, byl prokázán jeho mostecký původ. Po úspěšném jednání zástupců obou měst byl tak obraz dne 13. ledna 2016 slavnostně předán zpět do majetku města Mostu.