youtube mostmuzeum facebook twitter

MUZEJNÍ NOC 2023

Datum: 14.4.2023 | Kategorie: botanika, entomologie, mineralogie

14. 4. 2023 od 16 do 21 hodin se uskuteční v Oblastním muzeu a galerii v Mostě 

MUZEJNÍ NOC 2023, na kterou jste srdečně zváni.

STAŇ SE NA CHVÍLI BADATELEM

Děti si vyzkouší muzejní činnosti a přírodovědné oddělení přiblíží veřejnosti novou atraktivní expozici Geologie severozápadních Čech.

Letošní muzejní noc vás nechá nahlédnout do práce kurátorů přírodovědného oddělení a některé činnosti si budete moci sami vyzkoušet. Bude vás čekat například určování rostlin a živočichů podle určovacích klíčů, vyrobíte si z hlíny vlastní zvířátko nebo si namalujete kamínek. A pokud především děti splní několik jednoduchých úkolů, bude je čekat malý dárek. Pro ty odvážnější bude připravena ochutnávka hmyzích specialit. Nahlédnout budete moci i do odborných publikací, nebo prozkoumat nejrůznější preparáty. A samozřejmě navštívíte nově otevřenou expozici geologie, kde pro vás bude připraveno několik komentovaných prohlídek.

PROGRAM:

Pro zvídavé děti je připravena soutěž o ceny. Dostanete kartičku, kterou po splnění všech úkolů donesete na stanoviště v tělocvičně, kde si budete moci vybrat malou odměnu.

1. STANOVIŠTĚ – nová expozice geologie (přízemí vedle recepce)

Od 17:00 a 19:00 hod. komentovaná prohlídka geologické expozice. (Informace o minerálech a zkamenělinách.)

2. STANOVIŠTĚ – expozice Ulrika von Levetzow (2. patro nad recepcí)

Prohlídka expozice, seznámení s literaturou týkající se českého granátu, včetně ukázek tohoto zajímavého nerostu a také výrobků z něj.

3. STANOVIŠTĚ – zoologie (tělocvična)

Ukázky zoologické literatury, modelování zvířátka z hlíny (to si odnesete domů, kde si ho můžete i nabarvit), ukázky preparátů a modelů 

4. STANOVIŠTĚ – botanika (tělocvična)

Ukázky botanické literatury, herbářových položek, živých rostlin apod. Výroba herbářové položky a určování rostlin podle klíče.

5. STANOVIŠTĚ – entomologie (tělocvična)

Ukázky entomologické literatury a preparovaného hmyzu. Určování brouků podle klíče, vybírání zrnek rýže, skládání potravního řetězce a také ochutnávka hmyzu (cvrčkové, červi, živí mravenci). Možnost se vyfotit u velké fotografie brouka.

6. STANOVIŠTĚ – omalovánky rostlin a zvířat (tělocvična)

Omalovánky zvířat a rostlin, se kterými se můžete setkat v naší přírodě.

7. STANOVIŠTĚ – malování na oblázky (tělocvična)

Malování na kamínky barevnými fixami nebo akrylátovými barvičkami.

8. STANOVIŠTĚ – skládačky zvířat (tělocvična)

Jednoduché skládačky známých druhů rostlin, živočichů, ale i nerostů nebo zkamenělin.

9. STANOVIŠTĚ – hod míčkem na mamuta (tělocvična)

10. STANOVIŠTĚ – kreslení zvířat na papír (tělocvična)

11. STANOVIŠTĚ – odměny za splněné úkoly (tělocvična)

Muzejní knihovna připravila pro Muzejní noc ukázky tematické odborné literatury.

 

VSTUP ZDARMA

Kurátor akce: Pavel Krásenský, vedoucí přírodovědného oddělení a kurátor entomologické sbírky

Telefon:+420 602 976 216, E-mail: krasensky.p@omgm.cz

Foto: Pavel Krásenský