youtube mostmuzeum facebook twitter

Most - zánik a zrození

Datum: 7.3.2024 | Kategorie: historie, etnografie, umělecká řemesla

Zveme vás na další přednášku z cyklu PANORÁMA STARÉHO MOSTECKA:

MOST - ZÁNIK A ZROZENÍ (Stavební historie starého Mostu a vznik města nového) 

dne 7. 3. 2024 od 17 hodin.

Město Most zmizelo ze zemského povrchu během osmnácti let. O jeho demolici oficiálně rozhodla československá vláda v roce 1964, poslední objekty byly zbourány v roce 1982. Během této doby zaniklo vše, co historické, přirozeně utvářené město definovalo. Stovky staveb, z nichž část můžeme i v celorepublikovém kontextu zařadit mezi mimořádně hodnotné památky, veškerá infrastruktura, bezprostřední krajinné zázemí. Příspěvek posluchače seznámí s pozadím tohoto jedinečného experimentu, jehož ekonomická návratnost nebyla nikdy vyčíslena.

Přednášejícími jsou Mgr. Lucie Radová a Mgr. Tomáš Brož z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.