youtube mostmuzeum facebook twitter

Mezinárodní konference - tisková zpráva

Datum: 24.4.2018 - 12.6.2018 | Kategorie: ostatní

 

V Mostě se diskutovalo o kachlových kamnech v mezinárodním měřítku

Ústecký kraj se dlouhodobě snaží podpořit mezinárodní vědeckou spolupráci v oblasti muzejních institucí a v péči o kulturní dědictví. Proto ve dnech 19. a 20. dubna uspořádal v Oblastním muzeu v Mostě mezinárodní konferenci pod názvem Kachle a kachlová kamna. Paní Jitka Sachetová, členka rady Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči ve své zdravici uvedla: „Kachlová kamna vyvolávají v člověku hřejivý pocit pohody a klidu. Pro mnohé z Vás jsou to však objekty vědeckého zájmu a poučení. Náš kraj má stále velký badatelský potenciál a doufám, že díky krásné výstavě, katalogu a této konferenci se bude nadále pozitivně rozvíjet i v mezinárodním měřítku“.

Konference byla hlavní doprovodnou akci pořádanou v rámci celokrajské výstavy Svět kachlových kamen, kterou lze v mosteckém muzeu navštívit do 31. května 2018. 

Na konferenci zaznělo jedenáct referátů, které se věnovaly problematice kachlových kamen a kamnových kachlů z pohledu archeologů, uměleckých historiků a restaurátorů. Příspěvky přednesli odborníci nejen z Česka, ale i z Německa, Švýcarska a Polska. Mezi sedmdesáti posluchači pak byli i zástupci Maďarska. Konferenci si nenechal ujít ani předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje, pan Jaroslav Dubský.

Konference pořádaná Ústeckým kraje a Saským zemským úřadem pro archeologii proběhla pod hlavičkou Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.