youtube mostmuzeum facebook twitter

Mezinárodní den archeologie 2023

Datum: 21.10.2023 | Kategorie: archeologie, umělecká řemesla, historie

Zveme Vás na Mezinárodní den archeologie.

BOHOVÉ A DÉMONI. MAGIE A RITUÁLY V MLADŠÍM PRAVĚKU.

21. 10. 2023, 12 – 18 hodin, volný vstup.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravuje i na letošní oslavu Mezinárodního dne archeologie zajímavý program pro široku veřejnost – děti i dospělé. Každoročně jde o výjimečnou příležitost seznámit se s historií zábavnou formou.

Letos se muzejníci zaměřili na náboženství v mladším pravěku a rané době dějinné.  Návštěvníci se budou moci v malé osadě z doby laténské seznámit s keltským druidem a zábavnou formou se dozví o tom, co moderní věda ví o keltském náboženství a jeho úloze v každodenním životě. V germánské osadě bude možno poznat, jaké bylo náboženství starých Germánů v dobách vlády Markomanů na našem území.  Návštěvníci se seznámí s rolí rituálů a magie v každodenním životě Germánů a zjistí, že první runy nebyli jen písmem. V části věnované Římanům se návštěvník zúčastní důležitého obřadu v životě římského mladíka na prahu dospělosti a bude s ním moci přejít ze světa dětí do světa dospělých. Pozná také, jaké náboženské úkoly měl římský otec jako hlava své rodiny, a které pak náležely jeho římské manželce.  Dále bude moci zjistit, který římský bůh se narodil v jeskyni dne 24. prosince a proč bylo toto datum státním svátkem již za vlády pohanských římských císařů. 

Poprvé budou veřejnosti představeny náhrobníky z archeologického průzkumu lokality Nesvětice u Mariánských Radčic, které byly nedávno převezeny do areálu muzea. 

Zpřístupněny budou dvě nové výstavy - Cesty do pravěku / Zdeněk Burian a volné sdružení výtvarníků PAS (Paleoart)a výstava Katrin Buttig - Slovanští bohové a démoni.

Součástí letošního MDA bude opět řada zábavných aktivit zaměřených na kreativitu. Nejmenší návštěvníci si budou moci vyrobit pravěký šperk, namalovat jeskynní malbu či vymodelovat vlastní pravěkou Venuši, zahrají si dobové hry, vyzkouší si lukostřelbu, malování na obličej, seznámí se s runami. (program níže)

Program vyvrcholí v 17 hodin ukázkou rituálu k nadcházejícímu keltskému svátku Samhain, na který naváže rituál římských Mithraistických mystérií. 

Mostecký mezinárodní den archeologie je součástí celosvětových oslav MDA vyhlášených a organizovaných Harvardovou univerzitou v USA. Mezinárodní den archeologie je oslavou této vědy, tak důležité pro poznání naší minulosti.

Průběžný program od 12 – 18 hodin:

- 12:00 - vstup do areálu 

- 12:30 - Zahájení Mezinárodního dne archeologie 

- 13:00 – Zahájení výstavy Katrin Buttig – Slovanští bohové a démoni

- 15:00 – Módní přehlídka z doby železné

- 16:00 – Náhrobníky z Nesvětic – komentovaná prohlídka archeologa P. Vágnera

- 17:00 – Rituál při příležitosti blížícího se keltského svátku SAMHAIN (dušičky)

- 17:30 – Římský rituál Mithraistických mystérií 

Stanoviště v areálu muzea:

- Keltská vesnička

- Germánská vesnička

- Římská rodina

- Středověká kuchyně

- Mletí obilí na keltském žernovu

- Náhrobníky z Nesvětic

- Lukostřelba na terč

- Malování na obličej

- Výroba šperků z přírodních materiálů 

- Jeskynní malby - malování skalních kreseb 

- Runové kameny

- Výroba pravěké keramiky 

- Středověké a pravěké hry 

- Promítání  -  středověké sklo 

- Výstava obrazů Cesty do pravěku. Zdeněk Burian a členové volného sdružení výtvarníků PAS

- Výstava Katrin Buttig Slovanští bohové a démoni

- Kavárna Na ulici

- Občerstvení

- 18:00 - ukončení akce

V případě špatného počasí bude část venkovního programu přemístěna do vnitřních prostor budovy OMGM. Změna programu vyhrazena.

Kurátor akce: Mgr. Jiří Šlajsna historik, archeolog