youtube mostmuzeum facebook twitter

Mezinárodní den archeologie 2021

Datum: 4.10.2021 - 16.10.2021 | Kategorie: archeologie, historie, etnografie

Mezinárodní den archeologie 

V sobotu dne 16. 10. 2021 se v Oblastním muzeu a galerii v Mostě uskuteční již pátý Mezinárodní den archeologie (MDA). Po předchozích ročnících zaměřených na archeologii II. světové války, dobu laténskou a římskou se tentokráte přeneseme do několika historických období. 

Hlavní část programu bude ve znamení středověku. Návštěvníci Oblastního muzea a galerie v Mostě se tak budou moct přenést o celých 600 let zpátky do doby, kdy pražský husitský svaz obléhal město Most a hrad Hněvín, to to díky spolku Civitas Pragensis. Ten se zabývá rekonstrukcí vojenství a každodenního života v prostředí Starého Města pražského v období husitských válek. Návštěvníci se tak budou moct potkat s obyvateli středověké Prahy, Mostu i s bojovníky pražské husitské obce. Nebude chybět ani oblíbená historická módní přehlídka, tentokráte z doby husitské.

Další část programu bude věnována době bronzové a experimentální archeologii. Úkolem návštěvníků bude vyrobit repliku pravěkého člunu tzv. monoxylu, a to pouze za pomocí technologií z doby bronzové. Návštěvníci, kteří se budou na tomto experimentu podílet, se tak seznámí s technikou výroby pravěkých člunů i novými archeologickými poznatky o říční i námořní plavbě v době bronzové ve střední, severní i západní Evropě. Předpokládáme, že po dokončení bude návštěvníky vyrobený člun v některém z následujících víkendů slavnostně spuštěn a vyzkoušen na jezeře Most.

Malé i velké návštěvníky však čeká i řada dalších aktivit. Příchozí si tak budou moci vyzkoušet raně středověký žernov a z vlastnoručně umleté mouky si upéct pravou chlebovou placku našich předků. Mohou si vyzkoušet i rozdělat oheň pomocí repliky slovanské křesací soupravy, či vyrobit vlastní pravěký či raně středověký šperk. Při jeho výrobě se také více dozví o slovanských bozích, mytologii a magii.  Ti nejmenší návštěvníci si budou moct postavit malou repliku slovanské vesničky, a zjistit tak více o stavebních technikách i bydlení našich předků. S prací kováře a mečíře se mohou seznámit návštěvnici u firmy KovexArs, kde si budou moct i některé výrobky zakoupit. Součástí této ukázky bude i malá expozice replik raně středověké zbroje a výzbroje z produkce této firmy.  Ti nejmenší si budou moci opět vyzkoušet umění pravěkých umělců při vytváření jeskynních maleb, dále si návštěvníci vyzkoušejí oblíbenou výrobu kamenných a kostěných nástrojů. Občerstvení zajišťuje Café Franz.

Na programu tohoto ročníku MDA se společně s Oblastním muzeem a galerií v Mostě podílí Archeologický ústav Akademie věd, firma KovexArs, Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Mezinárodní den archeologie podpořilo Statutární město Most.

Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné 

Kontakt pro novináře: Jiří Šlajsna, +420 724 537 769, slajsna.j@omgm.cz